Airco service

Laat nu gratis uw airco bij ons controleren !

Je kan het bijna niet meer weg denken uit je auto, een airco. Maar veel mensen vergeten het onderhoud van hun airco. Systemen kunnen per jaar tot 10% van het koudemiddel verliezen wat kan resulteren in een slechte werking. Een jaarlijkse controle kan veel problemen voorkomen. We beschikken over de apparatuur om en airco te controleren en te vullen.


Hoe werkt eigenlijk een airco installatie?

Airco voor auto's bestaat uit een gesloten systeem waarin onder druk een koudemiddel circuleert. De werking is gebaseerd op het natuurkundige principe dat door verandering van druk en aggregatietoestand de temperatuur kan worden beïnvloed. Afhankelijk van de plaats in het systeem is het koudemiddel een gas of een vloeistof.

  • De compressor verplaatst het gasvormige koudemiddel van de verdamper via het expansieventiel (lage drukzijde) naar de condensor (hoge drukzijde)
  • Het opgewarmde gasvormige koudemiddel wordt door de condensor gepompt. Hier staat het zijn warmte af aan de al dan niet door een fan aangevoerde rijwind. Door de temperatuursdaling ondergaat het koudemiddel een faseverandering en wordt weer vloeistofvormig.
  • Het vloeibare koudemiddel passeert de filterdroger. Hier worden vuil en vocht verwijderd. De filterdroger fungeert ook als buffer voor het koudemiddel.
  • Het vloeibare koudemiddel, nog steeds onder hoge druk, stroomt naar het expansieventiel. Deze reduceert de druk door slechts een (vooraf berekende) geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten en regelt daarmee de doorstroomhoeveelheid naar de verdamper.
  • In de verdamper wordt, zoals de naam al zegt, het vloeibare koudemiddel weer gasvormig. Door de drukverlaging en volumevergroting gaat het koudemiddel koken. Dit proces onttrekt warmte aan de omgeving. De blower, die de lucht langs de verdamper blaast, kan dit proces versnellen of vertragen.
  • Vanuit de verdamper stroomt het inmiddels gasvormige koudemiddel weer via het expansiventiel naar de compressor waarmee het hele proces weer opnieuw begint.